+81 358190731
65155856.jpg.1024x0

Wi-Fi miễn phí

Wi-Fi miễn phí có trong toàn bộ khách sạn. Các viên nén cũng có sẵn để cho thuê tại sảnh và có thể hữu ích cho các cuộc họp nghiên cứu và kinh doanh.
Close