65155856.jpg.1024x0

มีบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีทั่วบริเวณที่พัก นอกจากนี้ยังมีบริการเช่าแท็บเล็ตที่ล็อบบี้และอาจมีประโยชน์สำหรับการวิจัยและการประชุมทางธุรกิจ
Close