อาหารเช้า

  • 67741521
  • 67741523
  • 67741522
  • 67741520
  • 67741519
  • 60480120.jpg.1024x0
  • 60480121
  • 60480130
  • 60479677.jpg.1024x0

บุฟเฟต์อาหารเช้า

บุฟเฟต์อาหารเช้าทุกวันสามารถใช้ได้ทุกเช้าที่ห้องอาหาร Sizzler ที่ 5F เมนูมีพื้นฐานมาจากอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกและประกอบด้วยผักผลไม้ผลไม้ขนมปังและขนมหวานหลากหลายชนิด

เวลาทำการ: 6.30 - 10.30 น. (LO 10 น.)
ราคา: 2,000 JPY (สำหรับผู้ใหญ่), 1,000 JPY (เด็ก)
Close